Hamallar yaptıkları iş gereği, gün boyunca ağır yüklerin altına girerler. Birçok hamalda meslek hastalığı diyebileceğimiz, bel ve omirilik sorunları ortaya çıktığı görülür. Bunların bir kısmı yanlış kaldırma pozisyonlarının uygulanmasından, bir kısmı ise iskelet sisteminin kaldırabileceği maksimum yük kapasitesinin üzerinde taşınan yüklerden meydana gelir. Ağır eşyaları kaldırma bir zorunluluk ise kaldırma tekniklerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca vücudun kapasitesinin bilinmesi ve bu kapasitenin üzerine çıkılmaması gereklidir.

 

Ağır eşyaları kaldırma

Ağır eşyaları kaldırma

Ağır eşya nasıl kaldırılır?

Zamanla ve tecrübe ile ağır eşyaları kaldırma tekniklerinin gelişmesi, ağır eşya taşıyan kişilerin sağlığına olumlu katkıda bulunmuştur. Öncelikle bilinmesi gereken, her eşyanın belirli bir ağırlığının olması ve belirli bir tutma noktasının bulunmasıdır.

Tutma noktalarının yanlış tespit edilmesi ve bu tutma noktalarından kavrama, omirilik ve bel kısımlarında aşırı zorlanmalara neden olur. Bu yüzden tutma noktalarının ve ağırlık denge noktalarının iyi tespit edilmiş olması gereklidir.

İkinci konu olarak ağır eşya taşıyacak olan kişinin kendi kapasitesini iyi belirlemesi gerekir. Ağır eşya taşıyan kişinin limitini belirlemesi ve bu doğrultuda ağır eşya taşıması, kapasitesini de aşırı derecede zorlamaması anlamına gelir.

Eşya türlerine göre tek bir kişi ile taşınabilen eşyalar olduğu gibi, birden fazla kişi ile taşınması gereken eşyalar da olabilir. Ağır eşya taşımadan önce bu konuların önceden tespit edilmesi ve iyi bir planlama yapılması gerekir.

Eğer taşıma araçlarından yararlanılabiliyorsa, bu araçların mutlaka kullanılması gerekir. Büyük tekerlekli yük taşıma araçları, halatlar ve sırta takılabilen küfe tarzı taşıma araçlarını örnek olarak gösterebiliriz.

 

Ağır eşyaları kaldırma

Ağır eşyaları kaldırma

Ağır eşya kaldırmanın zararları

Kişinin kendi taşıma kapasitesini bilmemesi ve vücudunu gereğinden fazla zorlaması, ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Bu açıdan bakıldığında, ağır eşya kaldırma zararlı olarak adlandırılabilir.

Taşıma tekniklerinin bilinmemesinden kaynaklı ağır eşya taşımalarında yaşanan sakatlıklar da ağır eşyaları kaldırmanın zararları olarak sayılabilir.

Birden fazla eşya taşınması durumunda, öncelikle bu eşyaların toplam ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmalıdır. Herkesin bir taşıma limiti vardır. Bazı insanlarda bu oran, birkaç eşya ile sınırlıdır. Bazı insanlarda daha fazla taşıma kapasitesine sahiptir. Kapasiteyi zorlamadan birkaç kişinin yapacağı işi bir kişi yapmamalıdır.

Özellikle bu husus ağır eşya taşımalarında geçerlidir. Birkaç kişinin yapacağı taşıma ile bir kişinin aşırı derecede zorlanmasının da önüne geçilmiş olunur.